Ekologiskt och biodynamiskt odling

Begreppet ekologisk odling används som samlingsnamn för odlingsmetoder som avstår från kemiska preparat, konstgödsel och genetiskt modifierade organismer (GMO). Det handla inte bara om att avstår från kemikalier utan om att utveckla ett samspel med naturen.

Genom att stärka och stimulera naturliga processer och att utveckla mångfald kan man bl a utveckla bördiga, friska jordar, värna om djurens välmående och undvika sjukdomar hos växter och djur.

Idag finns det många olika inriktningar inom ekologiskt odling men grundtanken är ett kretslopps jordbruk där så mycket som möjligt av det som behövs för produktionen kommer från gården själv. Exempelvis ska man inte ha fler djur än gården kan bära, vilket begränsar flockstorleken och möjlighet till industriell djuruppfödning.

På det flesta andra håll i världen, finns idag lag som anger minimum standards för vad som får betecknas som ekologiskt. Från och med 1 juli 2010 är det obligatoriskt att använda den nya ekologiska logotypen på livsmedel inom EU.

Inom varje EU land finns det EU godkända kontrollorgan som ska säkerställa att allt som säljs eller marknadsförs som ekologiskt följer EU:s regler. Därutöver kan de olika kontrollmärken ställa en del mera långtgående krav för att få använder deras märke. För närvarande finns fyra ekologiska kontrollorgan i Sverige. Dessa är Aranea, SMAK, HS Certifiering och Valiguard.

Bland det äldsta och mest tydliga odlingsinriktningar inom den ekologiska odlingen finns den biodynamiska odlingen. Den kännetecknas av en stark betoning av kompostens värde samt även användandet av särskilda naturpreparat. Den har också ett eget kontrollorgan Demeter förbundet som har något strängare regler än de flesta andra. För den biodynamiska odlaren är gården en helhet, en organism där allt hänger ihop i ett kretslopp. Därför är det bl a inte möjligt att odla en del av gården ekologiskt och en del med kemikalier, konstgödsel och GMO.
 
När man sedan förädlar råvaror till marmelad, sylt etc, så får man inte använda sig av onödiga tillsatser för att kunna certifieras som ekologiskt/biodynamiskt.
 
 
 
 


Stiftelsen Biodynamiska Produkter

08-554 810 30 · info@biodynamiskaprodukter.se

›› Fler kontaktuppgifter