Trading

Stiftelsen Biodynamiska Produkter (SBP) strävar alltid efter att komma så nära odlarna som möjligt, var de än må befinna sig i världen. Detta betyder att vi antingen handlar direkt med odlarna eller att vi samarbetar med andra närstående företag vid våra inköp. Det är grund-tanken till varför det är så viktigt för oss att ingå i ett större europeiskt nätverk av likasinnade företag.

I handel med producenter i länderna utanför EU har detta visat sig allt viktigare. När marknaden för ekologiska och biodynamiska produkter fortsätter att växa lavinartat kommer allt fler konventionella företag in i branschen. Dessa är ofta stora aktörer med stora resurser och egen infrastruktur. Därmed kan de säkerställa att de kan köpa stora volymer och löser därmed transportfrågorna på ett effektivt sätt.

En allt större och stadigt växande andel av den ekologiska marknaden har faktiskt övertagits av konventionella företag under de senaste åren. Det är fantastiskt att marknaden blivit så pass intressant men samtidigt innebär detta att en allt större del av makten över tillgång till råvarorna hamnat hos företag som har det ekologiska enbart som en nisch inom sina konventionella verksamheter. Detta innebär i förlängningen att även vinster som görs med ekologiska produkter kan användas för att utveckla verksamheter som möjligen står i direkt motsats till det som det ekologiska står för.

Detta är ingenting som vi beklagar men vi tror att det är viktigt att det finns starka företag som har det ekologiskt/biodynamiska som hela affärsidén och som vill vidareutveckla den ekologiska odlingen.

Därför har vi under ett antal år arbetat med att samla en del av inköpsbehoven hos en grupp likasinnade europeiska företag och stiftelser. Därmed kan vi försäkra oss om att få tillgång till varor från de odlare vi vill stödja. Denna verksamhet kallar vi för Trading.

Det innebär exempelvis att vi kan handla bananer, kaffe, mango och lime direkt från Dominikanska Republiken och bananer direkt ifrån ett kooperativ i Peru.

Dessa varor kommer med båt till hamnar i Belgien och Holland. Därifrån går en del direkt vidare till oss i Sverige och till andra kolleger i Europa. En del hamnar i lager i Holland och levereras ut därifrån. Allt detta koordineras från ett litet kontor i Uitgeest/Holland. Där i samma byggnad som Van der Lem arbetar vår kollega Bertil Bakker, han ser till att allt går rätt till och att alla får de varor de ska ha.

Därmed kan vi säga att SBP verkligen är med hela vägen från jord till bord även vad gäller dessa produkter. 


Stiftelsen Biodynamiska Produkter

08-554 810 30 · info@biodynamiskaprodukter.se

›› Fler kontaktuppgifter