Ekolådan

Med Ekolådan vill vi göra ett brett och högkvalitativt sortiment av ekologiska livsmedel tillgängligt för många. Detta sker på ett sätt som ska hjälpa odlarna – och då speciell de små och mellanstora – att nå intresserade kunder med sina produkter. De som odlar och de som handlar får genom Ekolådan möjlighet att lära sig mer om varandras villkor. Med Ekolådan som länk minskar vi avståndet mellan producenter och konsumenter. För mer information besök www.ekoladan.se


Ekolådan
Stiftelsen Biodynamiska Produkter

08-554 810 30 · info@biodynamiskaprodukter.se

›› Fler kontaktuppgifter